logo van Stichting In Opdracht


[Home] [Projecten] [Info] [Doneer]

fiscale voordelen van donaties

Uw donatie aan Stichting In Opdracht is fiscaal aftrekbaar.
Stichting In Opdracht is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI
U kunt hier zoeken in het ANBI register van de Belastingdienst. Kies naam organisatie "Stichting In Opdracht", plaats: "Amsterdam".
U kunt op deze pagina van de Belastingdienst zien dat Stichting In Opdracht in het ANBI register is opgenomen en dat de Stichting een Culturele status heeft.

Informatie over giften aan Culturele ANBI's
Informatie over de bijzondere regeling voor Culturele ANBI's treft u op de site van de Belastingdienst.

Informatie voor uw inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting als u schenkt aan een Culturele ANBI.

Particuliere giften.
Bij eenmalige giften vanuit prive dient u rekening te houden met een drempelbedrag van 1% van uw inkomen en maximaal 10% van uw inkomen als aftrekbare gift. Maximaal kan 5.000 Euro schenken waarmee dan extra 1.250 Euro afgetrokken mag worden van het inkomen (minus de drempel, indien het een eenmalige gift betreft). Een periodieke gift hoeft niet meer via een notaris vastgelegd te worden. Indien schriftelijk aan kunt tonen dat er sprake is van een periodieke gift, dan volstaat dat. U heeft als voordeel dat u dan geen drempelbedrag hoeft toe te passen.
Zie hier de toelichting op site van de belastingsdienst.

Zakelijke giften kunnen tot een maximum van 5.000 verhoogd worden met 50%. Over dat deel (7.500 Euro) hoeft dan geen vennootschapsbelasting betaald te worden.
Zie ook de uitleg op site van de belastingdienst.


Fiscaal vereiste informatie

Per 1 januari 2014 is een ANBI vereist een aantal gegevens te publiceren. Deze treft u hieronder.

De naam van de instelling
Stichting In Opdracht
Stichting I.O.

RSIN
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
812940830

Bezoek- & postadres
Voert 17
1861 PE BERGEN
info@inopdracht.nl

Bankgegevens
ABN AMRO Amsterdam
IBAN: NL42ABNA0494223146

Doelstelling & Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting In Opdracht stelt zich ten doel beeldende kunstuitingen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Stichting In Opdracht ondersteunt en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, particuliere initiatieven en culturele instituten.
Dit doet de Stichting door middel van het ondersteunen van kunstprojecten door het (doen laten) realiseren van tentoonstellingen en het (doen laten) realiseren/uitgeven/distribueren van publicaties.

De stichting werft middelen bij particulieren en bedrijven.

Bestuurders en functies
Dhr. Th.W. Dorresteijn (voorzitter)
Dhr. J. Hoogkamer (penningmeester)
Vacature (secretaris)

Het beloningsbeleid
Er is geen personeel werkzaam voor de stichting.
De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie hier afgeronde projecten welke ondersteund zijn door de Stichting

Financiële verslaggeving
Hier treft u de financiële jaarverslagen van Stichting In Opdracht

ANBI logo


© Stichting In Opdracht 2024