logo van Stichting In Opdracht


[Home] [Projecten] [Info] [Doneer]

Ondersteun Stichting In Opdracht

Vindt u het belangrijk dat beeldend kunstenaars in Nederland blijvend mogelijkheden moeten worden geboden hun werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek?
Dan is Stichting In Opdracht een instelling die u mogelijk financieel zou willen ondersteunen. Stichting In Opdracht biedt met uw bijdrage kunstenaars de mogelijkheid nieuwe tentoonstellingsprojecten en boekpublicaties te realiseren. Stichting In Opdracht ondersteunt en stimuleert samenwerkingsverbanden van kunstenaars, particuliere initiatieven en culturele instituten.

Stichting In Opdracht is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat donaties aan de stichting belasting aftrekbaar zijn. Vanaf 2012 mag er voor particulieren tot een bedrag van 5.000 Euro, 125% van dat bedrag van het belastbaar inkomen afgetrokken worden. U dient wel rekening te houden met het drempelbedrag.
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Een donatie  van 5.000 Euro kost u dus effectief 2.400 Euro (bij 52% inkomstenbelasting, rekening te houdend met een drempelbedrag van 1.000 euro).
Door een periodieke gift (vast bedrag, vijf jaar) notarieel vast te laten leggen is de gift volledig aftrekbaar. Stichting In Opdracht zorgt voor het papierwerk.

Voor bedrijven  die donateur zijn, geld dat deze 150% van de donatie (tot maximaal 5.000 Euro, dus 7.500 Euro) in mindering kunnen brengen op de winst. Hier heeft u dus een extra voordeel op de afdracht vennootschapsbelasting.
U kunt donaties doen in veelvouden van 1.000 Euro.

Ondersteun een specifiek project
Stichting In Opdracht biedt u de mogelijkheid om specifiek een project te ondersteunen. Hiermee wordt u naam en donatie gekoppeld aan een kunstenaar, van wie een project door de stichting is geaccepteerd als te ondersteunen project.
Bij ondersteuning van een specifiek project zal pas op het moment dat het benodigde budget behaald is, verzocht worden uw donatie naar de stichting over te maken.

De stichting levert u geen tegenprestatie voor uw donatie.

Wat kunt u verwachten als donateur voor een specifiek project:

  • U krijgt een naamsvermelding in publicaties (bv. In het colofon van een boek onder de titel: "Mede mogelijk gemaakt dankzij".
  • U kunt extra publicaties bestellen tegen inkoopsprijs.
  • Als er presentaties of openingen van toepassing zijn voor het project dan krijgt u en uw partner een uitnodiging om deze bij te wonen.
  • Na afronding van het project ontvangt u een financiële verantwoording voor het project.

ANBI logo


© Stichting In Opdracht 2024