logo van Stichting In Opdracht


[Home] [Projecten] [Info] [Doneer]

Een Stichting met een opdracht

Stichting In Opdracht is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) en stelt zich ten doel beeldende kunstuitingen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Stichting In Opdracht ondersteunt en stimuleert kunstenaars, samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, particuliere initiatieven en culturele instituten.

Dit doet de Stichting door middel van het ondersteunen van kunstprojecten door het (doen laten) realiseren van tentoonstellingen en het (doen laten) realiseren/uitgeven/distribueren van publicaties dan wel andere vormen van communicatie zoals posters, flyers, websites, etc..

Stichting In Opdracht is opgericht in 2006 en is sinds 2012 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In de afgelopen jaren zijn vele tentoonstellingen en publicaties ondersteund met een bijdrage van de Stichting.

Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

De doelstellingen van Stichting In Opdracht

Het realiseren van kunstprojecten ter bevordering van het openbaar maken van kunstuitingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het initiëren van kunstprojecten met een duidelijke thematische samenhang waarbij een of meer kunstenaars uitgenodigd worden hier uitvoering aan te geven.
  • Het (doen) begeleiden van deze kunstprojecten.
  • Het (doen) organiseren van museale tentoonstellingen met resultaten van deze kunstprojecten.
  • Het (doen) publiceren van uitgaven ter ondersteuning van kunstprojecten
  • Het verwerven van middelen welke benodigd zijn om de bovenstaande activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

Het bestuur beoordeeld aanvragen op basis van haar eigen 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen die op een of andere manier een gebondenheid hebben met kunst, kunstenaars en/of cultuur.

  • Voorzitter: Dhr. Th.W. Dorresteijn (Theo) 
  • Penningmeester: Dhr. J. Hoogkamer (Joost) 
  • Secretaris: vacature

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

ANBI logo


© Stichting In Opdracht 2024